Športový klub združujúci profesionálnych športovcov a všetkých nadšencov pohybu

Zastrešenie a poradenstvo pre súťažiacich členov

Ako sa prihlásiť na súťaž organizovanú subjektom SAFKST?
Je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v propozíciách konkrétnej súťaže. Pokiaľ ste registrovaný v oddiele / fitness centre, ktoré je členom SAKFST, stačí sa spravidla prihlásiť mailom, písomne alebo telefonicky na zadaných kontaktoch. Pokiaľ nie ste registrovaný v žiadnom oddiele / fitness centre, prípadne tento váš oddiel nie je registrovaný v SAKFST, môžete požiadať o individuálnu registráciu ( poplatok je 50.- EUR ) . Propozície súťaží SAKFST nájdete na našej webovej stránke na pod stránke Propozície.

Pohybové aktivity pre širokú verejnosti

Silový, kondičný, redukčný, kompenzačný, rehabilitačný, skupinový tréning chudnutie naberanie svalovej hmoty a sily
formovanie postavy

Naším cieľom je viesť k lepším výsledkom a získať správne návyky, aby ste si svoju vysnívanú postavu a dobrý pocit udržali aj naďalej. Vaše individuálne potreby, zdravotný stav, úroveň pohybovej zdatnosti sú pre nás prioritou.

Začnite pracovať na zdravom spôsobe života

  • vyvážená strava
  • fyzická aktivita
  • psychická pohoda
  • kondícia
  • zlozvyky pod kontrolou